Go to English info        

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Dreamweb organiseert met het Stadsmuseum Zoetermeer en Kunstburo Lucien Lecarme de tentoonstelling Zoetermeer down under. Leven in twee werelden (23 februari – 28 mei 2006), in het kader van de viering van 400 jaar betrekkingen Nederland – Australië. Het thema van de tentoonstelling is ‘leven in twee werelden’. Uitgangspunt vormen de Stolen Generations in Australië. Dit zijn 8 generaties Aborigines die als kinderen tussen 1910 en 1970 werden weggehaald bij hun moeder en in blanke gezinnen of staats- internaten werden geplaatst.  Een gevolg van een assimilatiepolitiek van de Australische overheid. 

 

impression 0f the exhibition

 

 

 

Zoetermeer, een groeistad die vele verschillende culturen herbergt, kent ook groepen die te maken hebben met de dualiteit van het leven binnen twee culturen. De tentoonstelling richt zich niet alleen op Nieuwkomers in Zoetermeer die hier een nieuw bestaan vonden, maar ook op Zoetermeerders die in de jaren 1950-1960 naar Australië emigreerden om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Hoe bewaarden zij hun Nederlandse identiteit aan de andere kant van de wereld?

 

Stichting Dreamweb reisde voor deze tentoonstelling naar Australië om mensen van de Stolen Generations hun eigen verhaal te laten vertellen, geportretteerd door fotograaf Frits Falkenhagen. Het resultaat zijn indringende persoonlijke portretten met daarbij kunst en objecten van deze mensen uit verschillende generaties Stolen Generations. De portretten hangen op een ‘Rabbit Proof Fence’, naar de gelijknamige film over dit onderwerp. Een hekwerk dat in Australië letterlijk het leefgebied van de Aborigines scheidde van de blanke kolonisten en hun wereld, en dat het thema ‘ontworteling’ visueel tot uitdrukking brengt. Een, voor alle indertijd betrokkenen, pijnlijke en emotionele geschiedenis. Voor het eerst wordt in Nederland, en wel in het Stadsmuseum Zoetermeer, over dit onderwerp diepgaand bericht. Ook de verhalen van geëmigreerde Zoetermeerders komen aan bod. Negatieve en positieve ervaringen van het leven in twee werelden, wisselen elkaar zo af.   

 

           

Work in progress

 

 

Muurschildering / Mural

Een bijzonder onderdeel van de tentoonstelling vormt de muurschildering die speciaal en tijdens de tentoonstelling wordt vervaardigd onder leiding van de Aboriginal kunstenares Pamela Croft, zelf afkomstig uit de Stolen Generation. Pamela Croft zal samen met leden van verschillende groepen uit de Zoetermeerse samenleving werken aan dit unieke kunstwerk dat het leven in twee werelden verbeeldt.

 

In deze muurschildering worden motieven en beelden uit de traditionele Aboriginal cultuur verwerkt en geïntegreerd met motieven die door Zoetermeerders worden in – en aangebracht. Het vervaardigen van de muurschildering zal derhalve een actief proces behelzen en tijdens de duur van de tentoonstelling plaatsvinden. Door het samenwerken aan een kunstwerk van groepen mensen met verschillende sociale, religieuze en culturele achtergronden, worden in feite ook de verschillende werelden van deze mensen bij elkaar gebracht. De oeroude mythische Aboriginal symbolen, zullen hierbij als verbindende kracht fungeren ” 

 

lees meer over een Mural die Pamela Croft in Atlanta, USA, maakte

lees meer over het project op de Nederlandse webpage van ENIAR

 

 

Impressies van de Muurschildering

 

 

meer impressies !    *    Downnload persbericht over de muurschildering

 

 

Locatie tentoonstelling: Stadsmuseum Zoetermeer

Periode: 23 februari 2006 tot en met 28 mei 2006

Openingstijden: zie www.stadsmuseumzoetermeer.nl

 

Educatief programma // Gavin Ware

De Aboriginal Gavin Ware vormt het middelpunt van het educatieve programma. De cultuur komt pas echt dichtbij als een echte Aboriginal, zoals Gavin, kan komen om dansen, verhalen en andere informatie en cultuurelementen uit zijn cultuur over te brengen op de scholieren. Daar waar mogelijk zal hij scholen bezoeken om workshops te doen, zoals dansworkshops en didgeridoo workshops.

 

foto's: Frits Falkenhagen

 

download persbericht   *   meer informatie over de Stolen generations   *  portret van Richard Bell  *   English info

 

more info : tel :+31-20-6793831  *  fax:+31 (0)84 748 3010  e-mail 
 

 

 

 

sponsored by

Wine Affairs

ABoriginal Bound Travel

 

     

 

   

Impressions of the Exhibition

 

Mr. Jeff Hart ( Australian Embassy ) and Major Waaijer of Zoetermeer at the opening