Contact Dreamweb

klik hier voor het artikel in de BRES van Lucien Lecarme over Aboriginal Kunst

klik hier voor het artikel in de Down Under over de Aboriginal gallery of Dreamings van Henk Ebes in Melbourne

klik hier voor het artikel in de Azie over de gemeenschap in Ramingining ( Maart 1997)

 

klik hier voor het artikel in de Down Under van Lucien Lecarme over Aboriginal Community Hermansberg en Albert Namatjira

 

Dreamweb maakte in samenwerking met de St. Volkenkundige collectie Nederland de virtuele expo : Schoonheid en dood bij de Tiwi. Meer....

Aratjara
Melodie Clan
Ancestral Beings

 

Aboriginal Memorial
Arnhemland Dupuns
Begravenisrituelen
 

 

National gallery
Erkenning
Politiek

Aboriginal Kunst

Facts

Stichting Dreamweb organiseerde met het Stadsmuseum Zoetermeer en Kunstburo Lucien Lecarme de tentoonstelling Zoetermeer down under. Leven in twee werelden  (23 februari – 28 mei 2006), in het kader van de viering van 400 jaar betrekkingen Nederland – Australië. 

 

Het thema van de tentoonstelling is ‘leven in twee werelden’. Uitgangspunt vormen de Stolen Generations in Australië. Dit zijn 8 generaties Aborigines die als kinderen tussen 1910 en 1970 werden weggehaald bij hun moeder en in blanke gezinnen of staats- internaten werden geplaatst.  Een gevolg van een assimilatiepolitiek van de Australische overheid.

meer info

Tijdens de expo werd een muurschildering gemaakt met kunstenaars, schoolkinderen en bezoekers. Onder leiding van Aboriginal Artist Pamela Croft.

klik hier voor impressies

 

Intro

Op deze pagina staat een introductie over Aboriginal kunst. Ook is een feature van Emily kame Kngwarreye te bezichtigen, een van de meest vooraanstaande Aboriginal kunstenaars van dit moment. 

 

Klik hier voor de Emily feature

Klik hier voor een virtuele Emily tour in flash !

 

 

  Introductie Aboriginal kunst

Alle Aboriginal beeldende kunst komt voort uit traditioneel gebruik van symbolen, afbeeldingen en tekens. Vrouwen beschilderden hun lichaam en zongen de liederen van hun voorouders op de heilige plekken in het land. De mannen maakten zand sculpturen en beschilderden de didgeridu en andere voorwerpen. Ook zij gebruikten lichaamsbeschilderingen bij de ceremonies en bespraken belangrijke zaken onder elkaar. De grondstof voor de verf werd uit de natuur gehaald. Okers en zand, bloed en vet van dieren werd bijvoorbeeld gebruikt. Pas in de jaren '60 begon men veel met acrylverf te schilderen, aangespoord door de missionarissen. De Aborigines schilderden om het schilderen, het proces, om bijvoorbeeld de ziel van overleden nabestaanden te begeleiden naar een voorouderverblijf. De Westerse kunstwereld kijkt naar het resultaat, en bewaard, conserveert kunst. Lichaamsbeschilderingen laten weer los, spoelen weg en de meeste kunst van de aborigines ging traditioneel gesproken weer op in de natuur. Door het verzamelen van de aboriginalkunst door de blanken werd deze cyclus doorbroken. De kunst kon nu ook buiten Australie getoond worden.

lees meer over Aboriginal Kunst op kunstbus.nl

Facts

In 1999 organiseerde Lucien Lecarme voor de Oude Kerk te Amsterdam de grote "Emily "tentoonstelling. 120 Emily's uit de oudste nog levende cultuur op aarde in het oudste gebouw van Amsterdam. Met als hoogtepunt de Emily Wall: een installatie van 53 schilderijen met een lengte van 15 meter en hoogte van 5 meter. meer info op:

Meer info op oudekerk.nl

meer info op nangara.com

meer schilderijen van Emily

Aboriginal Kunst heeft de afgelopen jaren in Europa veel aan bekendheid gewonnen. Een doorbraak was de tentoonstelling “ Aratjara, Art of the first Australians: in 1993. De grootste overzichtstentoonstelling van Aboriginal Kunst tot dan toe, in Dusseldorf, London en Denemarken. In Australië zelf is vanaf de jaren ’60 een grote stroom Aboriginal Kunst op gang gekomen, waarvan de grootste productie komt uit het Noorden en uit de woestijn. Voor de Aboriginals zelf vormt kunt naast een welkome inkomstenbron ook een middel om begrip en waardering te ontwikkelen bij de niet-Aboriginal bevolking van Australië. Het succes hiervan blijkt uit de steeds maar groeiende vraag naar Aboriginal Kunst. Dit proces heeft in de afgelopen jaren geleid tot een verschuiving van de categorisering van Aboriginal Kunst van  “primitieve kunst ” naar “ hedendaagse moderne kunst”. De topwerken van verscheidene bekende Aboriginal kunstenaars worden nu geveild naast De Koonings bij gerenommeerde veilinghuizen over de hele wereld.

Facts

In 2004 organiseerde Dreamweb i.s.m Artiful de DESERT VIBES tentoonstelling in de Oude Kerk te Amsterdam. Vier thema's zijn uitgediept aan de hand van een indrukwekkende collectie schilderijen : De oude meesters van Papunya / The last nomads / De nieuwe generatie / vrouwen van Utopia Aan de expositie is een inspirerend educatief programma voor scholen uit het voortgezet en basisonderwijs verbonden.

Meer info over de tentoonstelling met afbeeldingen 

Meer info op oudekerk.nl

 

 

 

Aboriginal Memorial

Een voorlopig hoogtepunt in de Aboriginal Kunstgeschiedenis was de samenstelling van de ”Aboriginal Memorial” in 1988. De "Aboriginal Memorial" is een installatie van 200 'dodenpalen' gemaakt door 43 kunstenaars uit Arnhemland en beschilderd op traditionele wijze. Dit kunstwerk was een reactie op het vieren van 200 jaar Europese vestiging in Australië. De “dodenpalen” of “Dupun’s” herdachten niet alleen 200 jaar Europese vestiging en de gevolgen voor de Aboriginals, maar door deze vorm konden tegelijkertijd de Aboriginals herdacht worden die deze vestiging niet hebben overleeft en waarvoor geen gepaste begrafenisrituelen waren uitgevoerd. De installatie verwijst niet alleen naar het verleden, maar spreekt van leven, continuïteit en ook een nieuw begin.

National Memorial Virtual Tour  

Klik voor video Aboriginal Memorial:  klein (248 kb)     groot ( 2,5 mb)

meer info in een artikel over de memorial, klik  hier 

 

De installatie is later aangekocht door de National Gallery of Australia in Canberra en wordt algemeen erkend als een van de belangrijkste kunstwerken die de afgelopen decennia zijn gemaakt in Australië. Afgezien van de politieke betekenis van deze installatie is het ook de schoonheid ervan waardoor het de prominente plaats verdient die het krijgt in het museum. Het is tevens de erkenning dat de beelden die nu worden gemaakt, ook al zijn ze geworteld in oeroude tradities, tot de hedendaagse beeldende kunst worden gerekend.

In 1988 was het presenteren van deze installatie in Australië een krachtig signaal naar de totale Australische bevolking, een signaal dat de Aboriginal cultuur levend is en in staat is zich aan te passen aan nieuwe invloeden en ontwikkelingen zonder aan authenticiteit, overtuiging en integriteit in te boeten.

 

Facts

Dreamweb maakte in samenwerking met de St. Volkenkundige collectie Nederland de virtuele expo : Schoonheid en dood bij de Tiwi. 

Bekijk deze expositie op de SVCN site.

 

 

 

 

 

 

   

Klik voor een video over de totstandkoming en de betekenis van een 

schilderij in de woestijn    (Artist: Nelson Jagamarra, Courtesy: Film Australia)  

 

Klein 

      

 Groot

 

                                             

Klik op de foto om te vergroten


Lichaams beschildering
Vrouwen beschilderen hun lichaam voor de uitvoering van een ritueel

Klik voor Womenceremony video: Groot      Klein 

Er wordt veel gebruik gemaakt van acrylverf, vooral in de woestijn

 Emily last series van 14 werken in de Oude Kerk met als laatste werk een wit getint meesterwerk, her last song ! Indrukken van Desert Vibes in de Oude Kerk uit 2004

 

Meer in het Noorden worden veel natuurlijke okers gebruikt, dit zijn de kleuren rood, wit, zwart en geel.


Goanna
De goanna van het Dreamweb logo komt uit Noord-Australie. Het lijf bestaat uit witte, rode en zwarte gekruisde lijnen. Dit is de X-ray techniek en heet ook wel ' Rarrk'. Het lijkt alsof  je door het dier heenkijkt, net als een ' X-ray'.
 

Dots and Lines
De kunst uit de woestijn kenmerkt zich vooral door stippen en lijnen in felle kleuren.