presenteert

   volg de introductie in stappen, of lees hieronder het hele verhaal.

Vakken: CKV, handvaardigheid, tekenen, mens en maatschappij, Godsdienst, Aardrijkskunde

Inleiding

Stichting Dreamweb presenteert een educatief programma voor het C.K.V in het VMBO en de bovenbouw van het P.O. Het programma verschijnt op CD-rom met daarbij een docenten handleiding en opdrachten bladen. Het is het eerste programma met als thema de Australische Aboriginal cultuur voor het VMBO. Gebruik van I.C.T leermiddelen wordt met het programma gestimuleerd. Het programma is tot stand gekomen na nauwe samenwerking met een VMBO instelling en is in die zin sterk vraaggestuurd en heeft aansluiting op de leermiddelen en kerndoelen binnen het VMBO.

 

Inhoud programma:

Kern van het programma is de levenscirkel van Yappa, de aboriginal hoofdpersoon uit dit verhaal. Aan de hand van enkele belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Yappa wordt inzicht gegeven in cultuuraspecten van de Australische Aborigines. Bij elke levensles hoort een symbool dat Yappa in zijn dillybag stopt, zijn persoonlijke kennisbuidel. Eerst wordt er verteld over het algemene scheppingsverhaal van de Aborigines, waarna Yappa gaat vertellen over zijn geboorte, zijn initiatie, hoe hij verliefd wordt op Ngulla Ngulla en met haar trouwt, over de Aboriginal kunst en over zijn dood. 

       

Motivatie programma

Veel VMBO instellingen beschikken inmiddels over uitgebreide I.C.T faciliteiten, maar werkelijk goed werkende educatieve programma’s, afgestemd op de vraag van de scholen en de leerlingen ontbreken nog grotendeels. Het Dreamweb educatieve programma voorziet in de behoefte, om met inzet van ICT middelen de leerling te bereiken en te motiveren.

 

Doelstellingen programma

1. Leerlingen onderzoeken hun eigen culturele achtergrond met als spiegel het verhaal van Yappa, een Australische aboriginal jongen. 

2. Het leren omgaan van de leerling met ICT middelen bij bijvoorbeeld het uitvoeren van de opdrachten.

3. Het leren van aspecten van de australische aboriginal cultuur

 

Toelichting

In de praktijkopdrachten verbeelden leerlingen onderdelen van hun eigen culturele identiteit. Hierbij wordt het werken en presenteren met ICT middelen gestimuleerd. Zo kunnen presentaties in powerpoint gemaakt worden. De meer traditionele leermiddelen kunnen ook ingezet worden voor de uitwerking van opdrachten.

  `       

In het programma worden worden spellen en videofilms gebruikt om kennis door te geven, over welke voorwerpen worden gebruikt voor de jacht in de Bush en in de woestijn, en het herkennen van didgeridu verhalen.  
Duur: het programma is redelijk tijdsintensief: het kan voltooid worden in minimaal 20 uur (als alleen de hoofdopdrachten worden uitgevoerd) tot meer dan 40  uur. Zo kan het programma makkelijk een halfjaar lopen met 2 uur per week, of juist in 2 of 3 intensieve projectweken van 20 uur per week.

Een introductie van het programma met een les is te vinden op Internet: surf naar de demo voor deze introductie

Het programma is al gebruikt op het NOVA college van de esprit scholengemeenschap in Amsterdam. klik hier voor een impressie  

Terug naar de dreamwebsite 

Het programma is mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van:
M.O.A.C Gravin van Bijlandt Stichting